Článek v Havlíčkobrodském deníku /červen 2015/

08.10.2015 15:15

 

Víkend v Pohledu patřil velkým oslavám 750 let existence obce

Autor: Štěpánka Saadouni /redakčně kráceno/

Pohled – Celých 750 let existence si připomněla v pátek a v sobotu obec Pohled u Havlíčkova Brodu. Ve dnech 19. až 21. června totiž před 750 lety došlo k položení základního kamene kostela sv. Ondřeje v roce 1265, který založil řád cisterciaček. „Obecní slavnosti jsou spojeny se srazem rodáků. Podílela se na nich obec, Kraj Vysočina a agentura Uniart," upřesnila za pořadatele kronikářka Martina Bořilová. Hlavní součástí oslav bylo bezesporu žehnání obecního praporu a znaku, které provedl opat želivského kláštera Jáchym Jaroslav Šimek. „Obecní znak si Pohled vybíral z celkem dvanácti variant. O vítězném návrhu rozhodla anketa. Autorem znaku je heraldik Jan Tejkal z Ostravy. Hlavním motivem znaku je lilie. Není to náhoda, mimochodem lilie je rovněž symbolem řádu cisterciaček, které založily i pohledný klášter. Řád pochází původně z Francie," vysvětlil archivář Ladislav Macek ze Státního okresního archivu v Havlíčkově Brodě.

Nový obecní prapor a znak požehnal v Pohledu opat želivského kláštera Jáchym Jaroslav Šimek. Autor: Deník/Štěpánka Saadouni

„Pohledský znak a prapor, to nejsou jenom symboly reprezentace, ale je to rovněž znak pospolitosti obce, její dlouhé historie a optimistické budoucnosti," zdůraznil starosta obce Pohled Milan Klement s tím, že Pohled se může chlubit bohatým společenským životem. V Pohledu aktivně pracuje celkem osm dobrovolných spolků. Loni došlo dokonce po dlouhých letech k obnově činnosti Českého červeného kříže. Poté, co obec překonala díky společnému úsilí nelehké období, může se zastupitelstvo podle starosty 
s plnou silou pustit do práce, neboť co obci chybí již delší dobu, je kulturní dům, kde by se mohli všichni občané ve volných chvílích scházet a pořádat společenské akce. Jak kráčela historie obcí Pohled, si mohli prohlédnout návštěvníci v objektu bývalé fary. Unikátní výstava fotografií mapovala rozvoj obce z doby na konci druhé světové války až po aktuální současnost.