Článek v Havlíčkobrodském deníku /prosinec 2015/

12.12.2015 21:21

 

Pavlov a Horní Krupá získaly prapor i znak

Autor: Štěpánka Saadouni /redakčně kráceno/

Havlíčkobrodsko – Hned dvě obce na Havlíčkobrodsku se dočkají své vlastní vlajky a obecního znaku.

Jedná se o obce Pavlov a Horní Krupá. O udělení těchto význačných symbolů rozhodl Podvýbor pro heraldiku a vexilologii v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Návrh znaku a vlajky Horní Krupé byly schváleny usnesením zastupitelstva. „Ve štítě zvýšeně zlato-zeleně děleném vlnitě děleným vlnitým zúženým břevnem opačných barev nahoře vpravo dvě zkřížené ostrve, vlevo hornická kladívka, vše černé, dole zlatý kalich provázený čtyřmi zlatými hvězdami, dvěma kosmo nad sebou vpravo a dvěma šikmo nad sebou vlevo," informoval o podobě obecního symbolu heraldik Jan Tejkal.

„Návrh vzešel z jednání zastupitelstva. V minulosti obec žádný vlastní znak neměla. Vybírali jsme znak z několika variant, tedy přesněji vybírali ho občané ve dvou kolech. Variant k výběru bylo celkem dvanáct,"sdělil starosta Václav Lacina.

Obyvatelé Horní Krupé si návrhy mohli prohlédnout na webových stránkách obce a také v místním zpravodaji.

Obecná figura dvojice zkřížených ostrví připomíná první zmínky o Krupé v 13. toletí za vlády pánů z Lichtenburka v okruhu hradu Ronovce.

Návrh znaku a vlajky byl v obci Pavlov na Ledečsku schválen také usnesením zastupitelstva obce.

„V červeno-zeleně polceném štítě stříbrný skleněný pohár provázený nahoře dvěma od sebe prohnutými zlatými obilnými klasy a dole dvěma stříbrnými kříži, vpravo řeckým a vlevo osmihrotým," pospal Tejkal.

Pečeť obce Pavlov je doložena otisky pečeti z let 1837 a 1838 v Národním archivu v Praze. Pečeť má vertikálně oválný tvar a obsahuje ve svém středu ve dvou řádcích velký nápis „Obec Pawlow" a nahoře po obvodu pečeti drobnější označení „Panstwi Swietla" připomínající tehdejší příslušnost obce ke světelskému dominiu. Nad názvem obce vyplňuje pečetní pole malá šestihrotá hvězda, zatímco vlastní figurální obraz pečeti je umístěn v její dolní části a obsahuje položený převázaný obilný snop doplněný ratolestmi a zemědělským nářadím (kosa, srp, hrábě). Symbolika pečeti je zcela zřejmá, když spočívá ve vyjádření historicky zemědělské povahy obce. Historické sklářské hutě v osadě Svatojanské Hutě, brusírnu skla v Pavlově a přírodní bohatství místních lesů vyjadřuje obecná figura skleněného poháru. První zmínku o obci z roku 1289, kdy byla v majetku vilémovského kláštera.