Článek v Kolínském deníku /duben 2017/

26.04.2017 08:00

 

Znak obce Radovesnice I vychází z erbů někdejších majitelů tvrze a zámku

Autor: Lucie Mašínová /redakčně kráceno/

Radovesnice I – Modrý štít a v něm nad stříbrným vrcholem cimbuřové věže vyrůstající z dolního kraje štítu stříbrná býčí hlava se zlatými rohy, tak vypadá nový znak obce Radovesnice I. Býk má navíc jazyk a nozdry prostřelené zlatým šípem se stříbrným hrotem. Mezi rohy má býk zlatou osmihrotou hvězdu.

Podle slov heraldika a vexilologa Jana Tejkala znak obce vychází z erbů někdejších majitelů tvrze a zámku v obci. Figura býčí hlavy s nozdrami prostřelenými šípem je podle něj odvozená z erbu Maternů z Květnice, kteří jsou pravděpodobnými staviteli radovesnické tvrze z 16. století.

Osmihrotá hvězda pochází z erbu Šternberků, za nichž byla tvrz v druhé polovině 17. století přestavěná na barokní zámek. „Figura věže s cimbuřím odkazuje na erb rodiny Poutalés, za jejichž vlastnictví byl ve druhé polovině 19. století dokončený stavební vývoj zámku,“ vysvětlil Jan Tejkal.