Článek v Kutnohorském deníku /duben 2015/

02.11.2015 11:02

 

Vlačice mají znak 
a vlajku

Autor článku: Hana Kratochvílová /redakčně kráceno/

Starosta obce Vlačice Petr Mužátko převzal z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jana Hamáčka dekret, kterým byly obci uděleny symboly. Vlačice se tak staly jednou z obcí, které nově získaly vlastní znak a vlajku.

Autorem znaku a vlajky pro Vlačice je heraldik a vexilolog Jan Tejkal, kterého oslovilo obecní zastupitelstvo. Návrhů bylo celkem dvanáct. Z těch zastupitelstvo posléze vybralo sedm, které byly předloženy obyvatelům Vlačic. Ti pak v rámci ankety rozhodli o vítězi.

Celý proces od zpracování návrhu, podání žádosti na Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, po jeho schválení a slavnostní předání trval zhruba jeden rok. „Podvýbor naši žádost schválil loni v listopadu. Slavnostně jsem obecní symboly převzal teď v březnu," dodal Mužátko.

„Při tvorbě návrhu znaku a vlajky jsem vycházel z historických a geografických motivů a především z názvů obou historických částí obce, jimiž jsou Vlačice a Výčapy. Symbol, který vyjadřuje název nositele, se v heraldice nazývá mluvící znamení," uvedl autor obecních symbolů Vlačic Jan Tejkal. Znak obsahuje několik tak zvaných figur. Figura polních brán představuje mluvící znamení Vlačic, jejichž jméno je v místní tradici vykládáno jako odvozené od vláčení coby tradiční polní práce historicky zemědělské obce. Figura čápa je mluvícím znamením Výčap a současně symbolem někdejších místních rybníků, mokřin, luk a řeky Doubravy. Vlajka obce opakuje všechny znakové figury.