Článek v Kutnohorském deníku /listopad 2011/

30.11.2011 12:00

 

Na starkočském znaku se promítl místní kostel a lilie

autor článku: Redakce

 

Starkoč /ROZHOVOR/ - Symboly obce Starkoč schválil Parlament České republiky a nyní se mohou stát nedílnou součástí prezentace obce.

Znak vzešel z veřejného hlasování místních obyvatel, kterých přišlo sedmdesát procent. Kromě úřední desky by měl být na papírové korespondenci jdoucí z úřadu, ale i na vjezdu do obce. „Znak patří k obci a k hrdosti na tu obec,“ zdůraznil starosta Jan Jiskra, který do svého úřadu vstupoval s tím, že chce obci zajistit tyto symboly.

Návrh symbolů zpracoval heraldik a vexilolog Jan Tejkal.

Z čeho se znak vlastně skládá?

Znak lze heraldickou terminologií popsat takto: „V červeno-modře polceném štítě tři stříbrné přirozené lilie na stoncích, krajních odkloněných, přeložených dole zlatou položenou dvojstřelou.“

Z čeho jste tedy při tvorbě znaku vycházel?

Ves Starkoč disponovala v 19. století nápisovou pečetí s nápisem označujícím majitele pečeti „Wes Starkoč“ a linkou odděleným opisem uvádějícím příslušnost obce k žehušickému panství.
Při absenci historické obrazové pečeti obce znak vychází z výrazných historických motivů.

O jaké konkrétní motivy se jedná?

Jsou to erbovní náměty, figury a tinktury rodů se vztahem k historii obce a výrazné symbolické vyjádření místní významné památky – filiálního kostela Nanebevzetí P.Marie.

Jak se ve znaku promítá právě odkaz kostela?

Na památný kostel odkazují v návrhu znaku figury lilií – to znamená typické a obecně srozumitelné mariánské atributy. Figury lilie jsou přitom zobrazeny na stoncích, resp. v počtů tří a v tzv. přirozené podobě, a odkazují tak současně na figuru kyty (tj. kytice květů), která byla součástí erbu vladyckého rodu píšícího se ze Starkoče, stejně jako další figura v návrhu znaku - figura dvou (vodorovně) položených spojených střel neboli, jinak řečeno, figura položené dvojstřely.

Ani barvy nejsou nijak náhodné. Jaký je tedy základ zvolené barevné kombinace?

Zvolená kombinace znakových tinktur – barev a kovů – odkazuje na tinktury erbů dalších rodů spjatých s dějinami obce: Kombinace stříbrné a červené (tj. současně kombinace historických českých zemských barev) je odvozena z tinktur erbu rodu Chotouchovských z Nebovid, zatímco skrze kombinaci zlaté a modré se připomínají základní tinktury erbu hrabat z Thunu a erbu rodu ze Skalice.

Symbolem obce je kromě znaku také vlajka. Jakou ta má podobu?

Vlajka obce představuje opakování znakové figurální kompozice: „List tvoří červená žerďová a modrá vlající část. Na dělící lince tři bílé přirozené lilie na stoncích, krajních odkloněných, přeložených dole žlutou položenou dvojstřelou. Poměr šířky k délce je dvě ku třem.“