Článek v Novojičínském deníku /červen 2013/

03.07.2013 20:35

 

Obec Libhošť je samostatná se vším všudy

Autor článku: Deník/Ivan Pavelek

Libhošť - Zhruba po roce a půl se nejmladší samostatná obec na Novojičínsku dočkala také oficiálních symbolů obce. Stalo se tak v neděli 23. června v budově Fojtství v Libhošti.

Právo používat obecní symboly získala obec Libhošť od Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 18. března 2013. Jak bývá zvykem, obec chtěla nechat obecní vlajku i obecní znak požehnat. Využila k tomu oslav Dnů obce Libhošť o minulém víkendu.

Autorem vlajky i znaku Libhoště je heraldik Jan Tejkal. „Při návrhu velmi zdařilým způsobem navázal na dochované historické pečetní i razítkové symboly obce a zkombinoval motivy z mladšího otisku razítka ,Obce Libhošťské', používaného ještě v průběhu minulého století, i ze staršího otisku pečeti obce z první poloviny osmnáctého století, který je k dispozici v Moravském zemském archivu v Brně," uvedla starostka Libhoště Helena Šimíčková. Ústředním motivem zmíněného razítka „Obce Libhošťské" je figura rolníka, který má v ruce hrábě, na starší pečeti je zobrazena postava rolníka, jenž seje na poli. „Symbolika obou těchto dochovaných znamení, znázorňující rolníky při práci a připomínající dvě zemědělsky nejvýznamnější období v roce – senoseč a dožínky – ukazuje jednak na historicky danou zemědělskou povahu obce Libhošť, která byla mimo jiné známá produkcí kvalitního sena, ale i na pracovitost jejích obyvatel a způsob zajišťování jejich obživy," doplnila Helena Šimíčková. Právě hrábě a osivo jsou na zeleném podkladu hlavními motivy znaku Libhoště, který v neděli 23. června požehnal místní farář. Při této slavnostní příležitosti také obec ocenila osobnosti, které se velkou měrou zasloužily o zájmovou, kulturní a sportovní činnost v obci. Jsou jimi Marta Kvitová, Josef Kvita, Arnošt Opěla, Andrej Serej, Oldřich Sobek, Kamil Šenk a Jaroslav Marek.

Obec Libhošť se osamostatnila po předchozím referendu dne 1. ledna 2011, kdy se odtrhla od Nového Jična. Má kolem 1680 obyvatel.

 


Článek o nových symbolech Libhoště byl publikován také v Týdeníku 5+2 dny