Článek v Prostějovském deníku /listopad 2014/

01.12.2014 12:00

 

Kostelec na Hané má novou vlajku, inspirovanou znakem města

Autor: Hana Masaříková

Kostelec na Hané – Novou vlajkou se mohou pochlubit lidé z Kostelce na Hané. Návrh vlajky schválili kostelečtí zastupitelé v červnu, začátkem listopadu její podobu schválil Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny.

Při návrhu vlajky se autor inspiroval znakem města. „Město disponuje historickým znakem, který koresponduje s nejstarší historickou podobou znaku městečka Kostelce, která je doložená pečetí ze 16. století a přiložená k listině z roku 1604, stejně tak i s podobou znaku na pozdějších sfragistických pramenech. A to od pečetě datované rokem 1758 až po obecní razítka z období po konstituci obecního zřízení v polovině 19. století," uvedl heraldik a vexilolog Jan Tejkal.

„Barevná podoba historického znaku městečka byla stanovena v roce 1965 tak, aby tinktury hlavní znakové figury a štítu odpovídaly erbovním tinkturám pánů z Kravař, kterým městečko patřilo ve čtrnáctém a patnáctém století," doplnil odborník.

Na vlajce Kostelce na Hané se opakují znakové figury města, které autor doplnil dvěma krajními svislými pruhy v dominantní barvě znakové figury. „List tvoří tři svislé pruhy, a to bílý, červený a bílý. V červeném pruhu je na bílém soklu bílé kvádrované průčelí kostela s prázdnou branou, dvěma černými obloukovými okny a třemi bílými věžemi. Prostřední je vyšší, každá z nich má černé obloukové okno a modrou stanovou střechu zakončenou žlutým latinským křížem. Poměr šířky k délce je dva ku třem," popsal novou vlajku Jan Tejkal.