Článek v Rokycanském deníku /duben 2014/

15.04.2014 05:55

 

Znak Hlohovic

Autor článku: Božena Šopejstalová
Hlohovice - Spojený celek obcí, kam patří také Hlohovičky, Svinná a Mostiště, už může v klidu rozjet přípravu oslav k letošnímu 640. výročí první zmínky o Hlohovicích.

Nový znak, kterým se chtěli pochlubit, mají totiž konečně schválený. „Z patnácti odborníkem navržených možností lidé loni v létě hlasováním rozhodli o podobě. Od té doby jsme netrpělivě čekali, až se v rámci působnosti nové vlády poprvé sejde sněmovní výbor pro heraldiku, aby náš znak schválil," informovala starostka Marie Pflégrová. Před pár dny byli Hlohovičtí za čekání odměnění. „Na výjezdním zasedání podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, byly schválené nové symboly pro Hlohovice," informoval heraldik Jan Tejkal.

Navrhnout znak nebylo vůbec snadné, v kronikách se nikde nenašla žádná jeho podoba či zmínka, z níž by se dalo vycházet. Nakonec má tuto podobu: Stříbrný štít je šikmo umístěným zelených břevnem rozdělený na dvě části. Břevno zdobí čtyři kvítky hlohu podle počtu obcí sdružených v jeden celek. Kvítky jsou stříbrné a mají zlaté semeníky. Celek doplňují zelené hlohové listy; nahoře vztyčený, dole svěšený. Kompozice pak navíc připomíná erbovní znamení vladyků píšících se ze Svinné (a také sezením v Hlohovicích), z Mostiště či z Hřešihlav.

„Jedná se vlastně o dvojité mluvící znamení, protože jak vlastní Hlohovice, tak i jedna z dalších částí Hlohovičky mají stejný základ jména. Odvozuje se buď od příjmení Hloh jako ves lidí Hlohových, nebo od označení hlohový vrch či les," objasnil Tejkal.

Umístění břevna, takzvané heroldské figuře, lze podle něj rozumět také jako schématickému vyjádření mostu a tedy dalšímu mluvícímu znamení. Odkazuje na původ jména Mostiště.

Vlajka v poměru šířky k délce 2:3 je bílá a obsahuje opakování figurální kompozice znaku.