Článek v Třebíčském deníku /listopad 2015/

01.12.2015 09:09

 

Kojetice symbolizuje orlice, Stropešín vzpínající se kůň

Autor: Kamil Černý

Třebíčsko - Další dvě obce mají čerstvě své nové symboly. Kojetice bude symbolizovat znak rozdělený na dvě poloviny. Podle heraldika Jana Tejkala, který jej vytvořil, to odkazuje na dva sídelní celky. „Vlastní Kojetice a osadu Chalupy na úpatí Sádku odděluje říčka Rokytná," doplnil.

Kojetický znak v sobě nese hned několik atributů. Tři z nich odkazují na významné osobnosti, které v obci v minulosti žili. Hrábě mají připomínat zakladatele vesnice Kojaty z rodu Hrabišiců. „Hrábě současně připomínají historicky zemědělský charakter obce," podotkl Jan Tejkal. Orlice symbolizuje Přecha z Kojetic, jehož rod měl právě orlici ve svém erbu, buvolí roh zase odkazuje na Chorinské z Ledské, poslední majitele nedalekého hradu Sádek. Právě mezi hradem a Kojeticemi se rozkládají vinice. Ani je Jan Tejkal ve znaku neopomenul. „Tradice vinařství a kaple sv. Václava je reflektována prostřednictvím figury vinného hroznu, jenž je současně jedním z atributů sv. Václava," poznamenal heraldik.

Pro modro-červenou barevnou kombinaci se rozhodli zastupitelé Kojetic. „Původně jsme vybírali z deseti návrhů, nakonec jsme se rozhodli pro symboly v národní trikoloře," vysvětlil kojetický starosta Roman Vala.

Provedení obecní vlajky koresponduje se znakem. „Tvoří ji tři svislé pruhy v historických moravských zemských barvách, modrý, červený a bílý. Na první dělící lince jsou žluté postavené hrábě, z nichž vyniká do modrého pruhu bílá orlice se žlutou zbrojí a do červeného pruhu bílý buvolí roh protkaný dvěma žlutými vinnými hrozny," popsal Jan Tejkal.

Ten kromě kojetických symbolů letos pracoval také na znaku a vlajce pro Stropešín. Při práci mohl vycházet hned ze tří historických obecních pečetí, které se podařilo dohledat ve starých matrikách a dalších písemných fondech.

Výsledkem je stříbrný vzpínající se kůň. Na nejstarší pečeti Stropešína z roku 1737 se však objevuje jelen ve skoku. Nakonec ale zvítězila varianta s koněm, který byl součástí obou pozdějších obecních pečetí z konce 18. a počátku 19. století.

Vzpínajícího koně doplňuje v novém stropešínském znaku vlnitý spodní okraj znaku. „To odkazuje na Stropešínský mlýn a současný Stropešínský most a symbolizuje polohu obce na pravém břehu řeky Jihlavy a vodní nádrže Dalešice," vysvětlil Jan Tejkal.
Posledním z atributů je šesticípá hvězda, která patří mezi mariánské symboly. V případě Stropešína má připomínat kapli Nanebevzetí P. Marie, která v obci stojí.

Vlajka koresponduje, stejně jako u Kojetic, se znakem. Střídají se v ní modré a bílé vodorovné pruhy. Do nich heraldik zakomponoval všechny tři atributy, jaké nese znak, tedy koně, hvězdu i vlnění.
Nové symboly Kojetic a Stropešína už schválili poslanci ze sněmovního podvýboru pro heraldiku a vexilologii. Obce je již tak mohou oficiálně používat.