Články v Denících v červenci a srpnu 2014

08.08.2014 11:55

Ve dnech 1. až 3.dubna a 24. až 26.června 2014 byly na jednání Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky schváleny nové znaky a vlajky pro 30 samosprávných lokalit Čech a Moravy, pro něž jsem měl tu čest a potěšení nové symboly navrhnout. Tuto skutečnost reflektovalo i několik článků v jednotlivých regionálních mutacích Deníku:

 

Šavle nebo kůň ? Obce na Hradecku si pořizují nové znaky

Autor: Veronika Skřivanová

HRADECKÝ DENÍK

Hradecko - Hned tři nové znaky a vlajky schválila v minulých dnech Poslanecká sněmovna obcím na Hradecku. Novými symboly se tak nyní může pyšnit Čistěves, Šaplava a Černilov. Za všemi stojí heraldik a vexilolog Jan Tejkal. Ve východních Čechách vytvořil už desítky různých znaků.

V Čistěvsi schválilo návrh jeho znaku zastupitelstvo už v prosinci. Na červeném štítě nad dvěma zkříženými zlatými jasanovými listy jsou dvě zkřížené stříbrné šavle, nahoře je zlatá koruna.

„Koruna odkazuje na první zmínku o obci z roku 1225, kdy král Přemysl Otakar I. daroval Čistěves městu Hradci Králové," upřesnil Jan Tejkal. Zkřížené šavle mají podle něho představovat bitvu U Hradce v roce 1866.

Šaplavu nyní symbolizuje modrý znak se zlatým zvoncem a pěti hvězdami. Co přesně znamená? Hvězdy podle heraldika odkazují ke svatému Jana Nepomuckému. Jeho socha zdobí náves obce už 250 let. „Figura zvonu odkazuje na historickou dřevěnou zvoničku v Šaplavě," dodává Tejkal.

Nový znak má i Černilov. I když v tomto případě jde spíše o staronový znak. Stejně jako ten dosavadní je rozdělen na čtyři pole. Ve dvou z nich je zlatá koruna, další dvě pak vyplňuje černý hřebec.

„Z heraldicko-právního hlediska se dříve o skutečný znak nejednalo, neboť v době jeho vzniku neměly obce bez městského statutu k užívání znaku právo," vysvětlil Jan Tejkal, proč se nyní obec rozhodla, že neoficiální znak, který vznikl už v roce 1969, nechá schválit.

Černilov: Německý název obce – Hengstenberg znamená Hřebčí hora. Proto je ve znaku černý hřebec.
Čistěves: Větve jasanu připomínají blízký Svíbský les i památný strom obce. Šavle zase bitvu v roce 1866.
Šaplava: V Šaplavě už 250 let stojí socha Jana Nepomuckého. Jeho atribut – hvězdy se objevil i na znaku.

 

Obce touží po vlastních symbolech

Autor: Jana Kodysová

JIHLAVSKÝ DENÍK

Jihlavsko - Dolní Cerekvi a Stáji byly nově uděleny obecní znaky a také obecní prapory.

I ty nejmenší obce chtějí mít vlastní obecní symboly. Je to pro ně otázka prestiže a důstojné reprezentace sídla. Obrací se proto na heraldiky, aby jim pomohli najít takové řešení, které nejlépe představí danou obec. Jen v červnu letošního roku schválil parlamentní podvýbor pro heraldiku a vexilologii znaky a vlajku dvěma obcím z Jihlavska Stáji a Dolní Cerekvi. Už na jaře se nových symbolů dočkal například také Dudín.

Městys Dolní Cerekev už měl historický znak, který je zahrnut do kompendia historických městských znaků České republiky z roku 1985, z minulosti. „Historický znak máme od poloviny 15. století. Hovořilo se i o tom, že existuje vlajka, ale to byly zřejmě plané informace. A protože jsme chtěli mít symboly komplet, požádali jsme o jejich schválení," přiblížil okolnosti zrodu symbolů Dolní Cerekve starosta Zdeněk Jirsa.

V Dolní Cerekvi dokonce kvůli tomu uspořádali anketu mezi lidmi, kteří měli možnost vybírat z šesti nabídnutých variant, jež vytvořil heraldik. Zatímco znak vychází z historického popisu, vlajka je zredukovaná.

Ve znaku stojí na červeném štítě stříbrná kvádrová městská brána se třemi stínkami cimbuří a s černou výrazně vytaženou mříží, mezi dvěma stříbrnými čtyřhrannými věžemi. Každá věž má dvě štěrbinové střílny nad sebou a nahoře obdélné okno. Vrcholí třemi stínkami cimbuří a černou valbovou střechou se zlatými makovicemi. Mezi věžemi je položený klíč, obrácený zuby dolů a ven, zkřížený se stříbrnými vidlemi Leskovců. „Takto popsaný znak koresponduje s historickými podobami znaku," uvedl mimo jiné heraldik a vexilolog Jan Tejkal.

Na vlajce jsou zkřížené vidle a klíč nad pruhem se třemi stínkami cimbuří, připomínajícími znakovou figuru hradby a svým počtem korespondujícími s počtem místních částí městyse. Mezi ně patří Dolní Cerekev, Nový Svět a Spělov. „Nové symboly chceme představit letos 7. září u příležitosti festivalu dechových hudeb," dodal starosta Jirsa.

Druhá z obcí, Stáj, bude mít ve znaku a vlajce na zeleno-modrém podkladu dvě čelně hledící stříbrné koňské hlavy. „Figury dvou čelně hledících koňských hlav s krky představují znamení odkazující na původ názvu obce, který se vysvětluje jako odvozený od někdejší existence stájí," popsal heraldik. Vlajka obce bude modifikací znaku.

Před časem nové symboly na Jihlavsku získal také například Dudín, kterým dominuje pětilistá růže. Ta symbolizuje půdorys obce.

 

Podobu nového znaku a vlajky si obyvatelé Blatců vybrali sami

Autor: Petra Hámová

ČESKOLIPSKÝ DENÍK

Blatce - Nové symboly nejjižnější obce Českolipska obsahují motiv chmele i hradu Houska.

Zelená a zlatá převládají na znaku a vlajce, historicky prvních oficiálních symbolech nejjižnější obce regionu Blatců. Návrh znaků, jejichž podobu si vybrali sami obyvatelé, odkazuje na hrad Houska i na tradici pěstování chmele v této oblasti.

„Nové symboly představíme tuto sobotu na Anenské zábavě. Tedy jejich návrhy, neboť nás ještě čeká jejich finální schvalování v poslanecké sněmovně. Teprve poté necháme znak i vlajku vyrobit," říká starostka Blatců Jindřiška Gabrielová Peprná.

Většina obyvatel Blatců, ale i dalších osad Houska, Tubož, Blatečky, Beškov a Konrádov, už symboly zná. „Původně jsme měli několik návrhů, které si mohli lidé prohlédnout ve vývěskách a sami hlasovat, který se jim zamlouvá nejvíce. Zastupitelstvo poté schválilo vítězný koncept," uvádí starostka.

Věž a koruna

Dominantu znaků tvoří zlaté cimbuří, symbol hradu Houska, a černé skřížené ostrve. „Ty odkazují na rod (Berků) z Dubé, pozdější vlastníky hradu, z nichž někteří se psali přímo z Housky, například Hynáček z Housky, nebo Jindřich Berka z Dubé a z Housky. Zlatá koruna nad cimbuřovou věží pak vyjadřuje nejstarší historii hradu jakožto královského majetku," vysvětluje Jan Tejkal, heraldik a vexilolog, který vytvořil už desítky symbolů pro obce v celé zemi.

Na symboly se dostal i motiv chmele v podobě dvou zlatých šištic. V tomto případě autor vyházel především z historické vesnické pečeti místní části Konrádov. „Otisk pečeti v Eichlerově topografické sbírce v Archivu Národního muzea v Praze z první poloviny 19. století zobrazuje mimo jiné z půdy vyrůstající kůl obtočený chmelovým stonkem. Informace o pěstování chmele uvádí historické prameny i u dalších současných místních částí obce," dodává Jan Tejkal.

Ani počet chmelových šištic na znaku a vlajce není náhodný. Odkazuje na historická panství, ke kterým vsi náležely. Beškov, Houska a Blatce byly součástí panství Houska, osady Blatečky, Konrádov a Tubož patřily k panství Stránka.

Znak a vlajku obce Blatce schválil v polovině července výbor poslanecké sněmovny pro vědu vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Právo užívat obecní symboly pak uděluje předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na základě doporučení výboru. „Až budeme mít symboly vyrobené, určitě přichystáme nějakou slávu," slibuje starostka Blatců.

Z historie…

• První zmínky o obci Blatce jsou z počátku 15. století, kdy patřila k Housce. Blatce se podle zdejší půdy původně nazývaly Bláto
• Ještě začátkem tohoto století užívalo německé obyvatelstvo pomístního jména Tschihadel.
• Obec Blatce dnes tvoří tři katastrální území, Blatce, Houska a Tubož,a šest místních částí, Beškov, Blatce, Blatečky, Houska (se základními sídelními jednotkami Dolní Houska a Horní Houska), Konrádov a Tubož. Historicky se jedná o vsi a jejich osady, které se nejprve uváděly jako příslušné ke hradu Houska a posléze jako součásti panství Houska (Beškov, Blatce, Houska) a panství Stránka (Blatečky, Konrádov, Tubož).

 

Ve Vyklanticích bude vlát nová vlajka. Obec přijme i nový znak

Autor: Karolína Hovorková

PELHŘIMOVSKÝ DENÍK

Vyklantice – Obec se dočká nové vlajky a nového znaku. Podobu obou těchto nerozlučných symbolů pro Vyklantice navrhl heraldik a vexilolog Jan Tejkal.

Znak i vlajka budou v brzké době hotovy, oficiálně je ale místní přijmou až příští rok. Vyklantický znak má podobu červeného štítu se zlatou koulí a třemi stříbrnými pštrosími pery, přičemž dvě jsou do ústředního motivu zabodnuty seshora a jedno zespodu. Horní část znaku zdobí přirozená stříbrná lilie. Z každé strany je pak motiv doprovázen jedním stříbrným šestilistým květem se zlatým semeníkem. Každý květ je umístěn na zlatém prohnutém stonku s listy vyrůstajícími z bočního okraje štítu.

„Měli jsme na výběr z více historických znaků. Na našem zámku se střídali různí pánové. Vybrali jsme ten po hraběti Harrachovi, který náš zámek spolu s místním kostelem nechal postavit," vysvětlil starosta obce František Jakl. To potvrzují i slova autora obecních symbolů.

„Hlavní znaková figura je převzata z erbu rodiny Harrachů, která držela panství Vyklantice od počátku osmnáctého století a která se významně zapsala do dějin obce. Historická paměť na tuto etapu dějin obce trvá dodnes," přiblížil Tejkal.

Figurální doplňky, dva květy na stonku a přirozená lilie, jsou vyjádřením zasvěcení dvou kaplí ve dvou místních částech Vyklantic.

Ta ve Starém Smrdově je zasvěcena Panně Marii. Kaple v Petrovsku je pak zasvěcena svaté Anně.
A právě ke svaté Anně by se mělo vztahovat i datum přijetí symbolů. „V červenci právě někdy kolem svaté Anny bychom chtěli uspořádat sraz rodáků a znaky přijmout," nechal se slyšet starosta. Vyklantičtí se na symboly mohou těšit 26. července příští rok.

 

Čakov je další obcí vlastnící oficiální symboly

Autor: Martina Křečková

BENEŠOVSKÝ DENÍK

Čakov – Další obcí Benešovska, která se muže pyšnit vlastním oficiálním znakem a vlajkou je Čakov.

Tyto nové symboly byly schváleny podle zákona o obcích na posledním zasedání Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

„Návrh znaku a vlajky byl schválený usnesením zastupitelstva Čakova 24. března tohoto roku a schválený pak 
o tři měsíce později," uvedl heraldik a vexilolog Jan Tejkal, který zároveň popsal jak oba oficiální symboly obce vypadají.

„Znak má podobu červeno-modře polceného štítu, v němž nad zlatým zvonem podloženým položenou stříbrnou vlčí udicí vynikají z okrajů štítu stříbrně oděná ramena držící v rukou přirozené barvy vpravo stříbrný čakan se zlatým toporem a vlevo zlatou hůl," uvedl Jan Tejkal s tím, že paže držící čakan představuje mluvící znamení místní části Čakov a současně symbol lapkovské historie v lokalitě Na hradech, kde měla dle tradice stát původní ostředecká tvrz.

Druhá ruka, svírající hůl jakožto symbol svobodnického stavu odkazuje na místní část Tatouňovice, která historicky patřila k první čtvrti svobodníků kraje Kouřimského. Vlčí udice pak vyjadřuje místní část Vlkov, když se jedná 
o mluvící znamení asociující název obce, a zvon připomíná zvoničky v každé z místních částí obce. Tedy v případě Čakova a Vlkova zvoničky v kaplích a v případě Tatouňovic zvoničku sloupovou.

Polcení štítu na dvě části připomíná historickou vazbu dnešního území obce ke dvěma krajům. Berounskému, což je Vlkov a Kouřimskému, kdy se jedná o Čakov a Tatouňovice.

„Vlajka obce představuje doslovné opakování znakové figurální kompozice, kdy list vlajky tvoří čtyři svislé pruhy, střídavě červené a modré" dodal heraldik a vexilolog Jan Tejkal.

 

Pohled má svůj znak a vlajku

Autor: Štěpánka Saadouni

HAVLÍČKOBRODSKÝ DENÍK

Pohled – Svého znaku a vlajky se dočkala obec Pohled na Havlíčkobrodsku.

„Na zasedání Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 24. až 26. června 2014 byly schváleny nové symboly dle zákona o obcích pro obec Pohled v okrese Havlíčkův Brod," informoval Jan Tejkal, heraldik a vexilolog.

Návrh znaku a vlajky byl schválen usnesením zastupitelstva obce ze dne 16. prosince 2013. Znak má podobu modro-červeně polceného, to jest svisle děleného štítu se stříbrnou lilií provázenou nahoře po stranách dvěma nakloněnými odvrácenými stříbrnými lipovými listy.
„Obecná figura lilie, jakožto atribut Panny Marie, představuje symbol historického německého i latinského názvu obce a symbol cisterciáckého kláštera v Pohledu, neboť znak tohoto řádu je poset liliemi," vysvětlil heraldik.

Kromě této základní symboliky odkazuje lilie rovněž na pečeti pohledského kostela i kláštera s vyobrazením Panny Marie s Ježíškem a liliovou hůlkou, respektive růžovými keři, a na znaky pohledských abatyší doložené pečetěmi z 18. století. Lilie je současně atributem sv.Anny a jako taková tedy upozorňuje rovněž na poutní místo Svatá Anna nade vsí.

„Heroldská figura polcení štítu na dvě stejně velká znaková pole symbolizuje integraci dvou místních částí (Pohled, Simtany) do jedné samosprávné obce Pohled. Symbol dvou lipových listů (v počtu odpovídajícímu počtu místních částí obce) připomíná lipovou alej spojující klášter v Pohledu s poutním místem Svatá Anna a lípy u kláštera," doplnil heraldik.

Vlajka obce představuje doslovné opakování návrhu znaku, když list vlajky s poměrem šířky k délce 2:3 tvoří modrá žerďová a červená vlající část a uprostřed, na dělicí lince bílá lilie provázená nahoře po stranách dvěma nakloněnými odvrácenými bílými lipovými listy.

 

Novou Cerekev ozdobí historický znak a vlajka

Autor: Karolína Hovorková

PELHŘIMOVSKÝ DENÍK

Nová Cerekev – Vedle nově zrekonstruované synagogy dostane městys ne jednu, ale hned dvě nové ozdoby. Jedná se o historický znak a vlajku.

Oficiálně budou oba symboly přijaty při nedělní pouti. Vlajka i znak městyse budou svěceny po poutní bohoslužbě před kostelem svatého Tomáše Becketa v Nové Cerekvi od čtvrt na jedenáct.

„Nechceme vůbec narušovat program tradiční pouti. V rámci svěcení pouze seznámím návštěvníky s vlajkou a znakem. Osvětlím, z čeho vychází jejich současná podoba," řekl starosta městyse Zdeněk Rajdlík.
Historický znak městyse tvoří modrý štít, na němž se nachází stříbrná kvádrovaná hradba s cimbuřím. Uprostřed hradby se tyčí stříbrná kvádrovaná věž s otevřenou branou se zlatou vytaženou mříží.

Stříbrná věž se zlatými makovicemi

Věž má dále dvě černá okna a je na vrcholku zakončená cimbuřím a červenou valbovou střechou se dvěma zlatými makovicemi.

Autorem vlajky a kresebného ztvárnění znaku je heraldik a vexilolog Jan Tejkal. Podle jeho slov takto popsaný znak koresponduje ve své podstatě s historickými podobami znaku doloženými otisky pečetí v Archivu Národního muzea v Praze.

„Oproti historickým zpodobněním znaku městečka zde dochází pouze k drobné odlišnosti spočívající v absenci praporků či korouhviček nad makovicemi, což je v grafickém ztvárnění znaku respektováno s ohledem na známost a vžitost této podoby znaku," uvedl Tejkal.

Ruku v ruce se znakem dostane Nová Cerekev i novou vlajku, kterou už na rozdíl od znaku nemá dánu historicky. Vlajka ale ke znaku patří ze zákona, a s jejím získáním tedy nebyl problém.

Bílé pruhy značí místní části

Na zcela nově navržené vlajce se stejně jako na znaku nachází figura věže. Místo hradeb ji ale z obou stran obklopuje šest bílých vodorovných pruhů, které značí šest k městysi připojených místních částí. Těmi jsou Částkovice, Chmelná, Markvarec, Myslov, Proseč-Obořiště a Stanovice.