Články v Denících v říjnu 2012

01.11.2012 13:00

 

Vidonín má svoje symboly - vlajku a znak

Autor: Lenka Mašová

ŽĎÁRSKÝ DENÍK

Nové symboly byly schváleny pro obec Vidonín na Velkomeziříčsku. Jejich podoba vychází i ze staré pečeti, jejíž existenci dokládají fondy Moravského zemského archivu v Brně. Radlice směřující hrotem dolů připomíná zemědělský charakter obce.

Vidonín - Nové symboly znak a vlajka byly schváleny pro obec Vidonín na Velkomeziříčsku. „Znak obce vychází z pečetního znamení obce z poloviny 18. století. Ve Vlastivědě moravské z roku 1900 věnované bítešskému okresu v článku o vsi Vidonín na straně 118 zmínka o pečeti obce neobjevuje. Fondy Moravského zemského archivu v Brně však dokládají, že obec v minulosti svou vlastní pečeť měla. Jednalo se o kruhový typář, v jehož pečetním poli je vyobrazení radlice směřující hrotem dolů. Symbolika této pečeti reflektuje historicky zemědělský charakter obce," uvedl heraldik a vexilolog Jan Tejkal.

„I když se figura radlice objevuje i v řadě znaků jiných moravských obcí, jedná o figuru, kterou obec užívala jako svůj symbol již v 18. století a která může vyjadřovat retrospektivně i někdejší zemědělské pozemky dvora zemanského statku v obci, na němž se ve 14. století připomíná vladycký rod z Vidonína, jinak též z Habří, jehož erb není znám," vysvětlil Tejkal. Radlici doplňuje šestihrotá hvězda připomínající místní kapličku a vlnité břevno. Vlajka obsahuje tytéž prvky v upravené kompozici.

 

Vidonín získal znak a prapor

JIHLAVSKÝ DENÍK

Znak a vlajku smějí nově užívat ve Vidoníně 
na Žďársku. Znak obce vychází z pečetního znamení obce z poloviny 18. století. Jednalo se o kruhový obrazec, 
v jehož pečetním poli se nachází radlice směřující hrotem dolů. Symbolika této pečeti odkazuje na původní zemědělský charakter obce, uvedl heraldik a vexilolog Jan Tejkal.

 

Malonty mají ve znaku kostel

Autor: Zuzana Kyselová

ČESKOKRUMLOVSKÝ DENÍK

Zlatá patrová věž s černým oknem  vyrůstající ze stříbrného návrší, osm zlatých lipových listů a červená růže se skví na znaku a vlajce obce Malonty. Tyto nové symboly obce v září schválil Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Symboly byly obci uděleny 4. října.

Znak obce vychází z rychtářské a farní pečeti, které mají stejný námět. Kostel je zjednodušeně vyobrazen jako patrová věž s červenou valbovou střechou. „Představuje nejenom  kostel sv. Bartoloměje z pečeti, ale také atribut sv. Barbory, patronky nejstarší části malontského kostela, a vyjadřuje, že v minulosti existovala tvrz v Bělé," vysvětluje heraldik a vexilolog Jan Tejkal. „Lipové listy pak symbolizují listnatý strom na pečeti. Počet listů odpovídá počtu vsí připojených k Malontům." Červená růže ve stříbrném poli je převzata z rožmberského erbu.