Článek v Kolínském deníku /prosinec 2014/

02.02.2015 12:12

 

Občané si v referendu vybrali vzhled znaku obce a vlajky

Autor: Lucie Mašínová /redakčně kráceno/

„Je to pro nás velice příjemná věc, protože v našich obcích proběhlo první referendum, při kterém si sami občané rozhodli, jaký z návrhů znaků chtějí, " řekla starostka obce Lenka Růžková. Občané rozhodli jak o podobě znaku, tak vlajky. Za obce nerozhodovali zastupitelé, jak bývá zvykem, ale hlas většiny občanů, kteří chtěli vyjádřit svůj názor. Většina vybrala variantu s číslem deset. Výběr byl opravdu velký a rozhodování jistě nebylo jednoduché.

„Je zajímavé, jak heraldik Jan Tejkal, kterého jsme oslovili, zajímavě do návrhů zapojil historii a symboliku. Je to úžasně zpracované," chválila svými slovy návrhy Lenka Růžková již před samotným referendem.

Lidé měli k dispozici dvě varianty hlasování. Svůj názor mohli projevit v anketě na webu obce, ale zaměstnanci obce rozdávali lidem také hlasovací lístky v tištěné podobě. To z toho důvodu, aby se mohli vyjádřit i ti, kteří nemají přístup k internetu.

Ve znaku, který občané vybrali, jsou dva zlaté zkřížené klasy s listem v červeno-modře polceném štítě. Klasy jsou proložené mečem provázaným nahoře po stranách stříbrnými hvězdami. Z každé strany je umístěná jedna. Obdobnou podobu má pochopitelně také vlajka obce. Ta je modrá s třetinovým žerďovým pruhem. Na dělící lince jsou dva žluté zkřížené obilné klasy s listem proložené bílým mečem. Ten je v horní části taktéž provázaný bílými šesticípými hvězdami. Poměr šířky k délce je 2:3. Dekret o právu užívat nové obecní symboly převzala starostka z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka a 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Jaroslavy Jermanové. Ta prý vyzvala starosty, aby byli na symboly svých obcí hrdí.