Dne 20.října roku 2010 proběhlo jednání Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, na kterém byly schváleny nové znaky a vlajky obcí České republiky.

Mezi schválenými obecními symboly byly rovněž znaky a vlajky, které jsem v roce 2010 vytvořil pro české a moravské obce - například vlajky následujících obcí:

 

Obec Stavenice /okres Šumperk/

Vlajka představuje reflexi znaku a historické pečeti obce z 18.století symbolizující zemědělský charakter obce. Oproti současně schválenému znaku obce, který připomíná výrazněji také řeku Moravu a někdejší slovanské hradisko, má vlajka jednodušší kompozici.

 

Obec Vranov /okres Benešov/

Vlajka zobrazuje mluvící znamení vrány, které se objevuje na historickém razítku obce z 19.století, a devítihrotou hvězdu symbolizující počtem hrotů počet devíti místních částí obce. Žlutý kosmý pruh odkazuje na motiv zlatého gotického oblouku, který připomíná starobylý kostel sv.Václava a jenž se objevuje v současně schváleném znaku obce.

 

Obec Sudovo Hlavno /okres Praha-východ/

Vlajka kombinuje - stejně jako znak - reflexi zajímavé legendy o původu názvu obce s vyjádřením polohy obce v borových lesích.

 

Obec Zbilidy /okres Jihlava/

Vlajka představuje zcela doslovné opakování současně vytvořeného znaku obce a svým obsahem navazuje ve zjednodušené a stylizované podobě na historické pečetní znamení z roku 1793.

 

Obec Radětice /okres Příbram/

Při absenci historického pečetního znamení obce odkazuje figurální obraz vlajky na relevantní motivy z historie obce - kupříkladu koruna připomíná historii vsi Radětice jakožto manského statku příslušného ke královskému hradu Karlštejnu.

 

Obec Malenice /okres Strakonice/

Vlajka kombinuje mluvící znamení malin asociujících název obce s figurou svatojakubské mušle symbolizující místní starobylý farní kostel sv.Jakuba reflektovaný rovněž historickými obecními a farními pečetěmi a razítky.

  

Obec Úhlejov /okres Jičín/

Vlajka obsahuje figury vyjadřující historicky a geograficky podstatné motivy obce, přičemž zdvojení figur listnatých stromů a hvězd vystihuje počet historicky svébytných místních částí obce.

 

Obec Krnsko /okres Mladá Boleslav/

Vlajka zobrazuje figury připomínající zajímavé motivy z historie obce - například figuru jeleního paroží reflektující podobu erbu Vančurů z Řehnic, kteří se psávali dle dnešní místní části obce.

 

 

Podívejte se také na nové znaky v roce 2010 ,

nebo třeba, co je to mluvící znamení .