Heraldický blason

Blason je slovní popis znaku. Při blasonování se užívá specifická odborná heraldická terminologie a respektuje se stanovený postup. Relevance blasonu spočívá v tom, že je určujícím prvkem heraldicky správného znaku. Heraldik ví, že podstatou heraldiky nejsou samotné kresby znaků, nýbrž blason, a že první a základní schopností dobrého heraldika je rozeznat, co patří do primárního slovního popisu znaku a co jsou sekundární kresebné a stylové detaily znaku, které závisí na dobovém slohu či osobním vkusu.

Heraldika je právě díky blasonu něčím jiným než jen užitou grafikou, protože co nelze heraldickým blasonem popsat, do heraldiky nepatří, byť by se jednalo o graficky zdařilé dílo.

Blason je tedy v jistém smyslu jakousi "zkouškou správnosti" každého znaku nebo jeho návrhu.

Výše řečené neznamená, že by dimenze estetických kategorií neboli, jednoduše řečeno, krása znaků byla něčím nedůležitým, nýbrž že krása každého znaku spočívá v tom, že se vlastně jedná o kresebně dobře ztvárněný "vizualizovaný blason".

 

Slovní popis znaku je také tím, co je dle příslušného zákona uděleno obci Předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.  Obec může podle zákona požádat předsedu sněmovny o udělení znaku a ten tak učiní formou slovního popisu, který je - společně s posouzením správnosti návrhu znaku - schválen expertní skupinou sněmovního Podvýboru pro heraldiku a vexilologii, který předsedovi sněmovny vydává kladná doporučující či záporná odmítající stanoviska k žádostem obcí, městeček a měst o udělení znaku.

 

Pro zajímavost uvádím ukázky blasonu několika obecních znaků společně s jejich vyobrazeními:

 

Obec SNĚŽNÉ, okr.Rychnov nad Kněžnou:

"V modrém štítě zlaté slunce s tváří provázené v rozích a dole třemi stříbrnými sněhovými vločkami."

Obec PŘESTAVLKY, okr.Chrudim:

"Ve zlatém štítě šikmo červený vlčí hák provázený nahoře zubří hlavou, dole lilií, obojí černé. "

Obec KUŇOVICE, okr.Benešov:

"Modro-stříbrně polcený štít. Vpravo doleva obrácené třikrát červeno-stříbrně dělené křídlo, vlevo vyniká z okraje štítu vykračující červený kůň."

Obec DOBROSLAVICE, okr.Opava:

"Modro-červený štít dělený zúženým břevnem, provázeným nahoře třemi hvězdami, dole korunou, vše zlaté."

 

Obec JEZERNICE, okr.Přerov:

"V zeleno-stříbrně vlnitě děleném štítě nahoře vyrůstající tři zlaté orobince s listy, dole dvě modrá vlnitá břevna."

Obec MELČ, okr.Opava:

"V červeno-modře děleném štítě nahoře vyrůstající stříbrný dvouocasý lev se zlatou zbrojí držící zlatý vztyčený šíp s modrým hrotem a opeřením, dole čelně vztyčená stříbrná radlice provázená nahoře dvěma stříbrnými růžemi se zlatými semeníky a zelenými kališními lístky."

Obec LIBOCHOVIČKY, okr.Kladno:

"Ve stříbrném štítě modré břevno, nahoře cimbuřové, dole vlnité."

Obec ÚLICE, okr.Plzeň-sever:

"Polcený štít se zvýšenou modrou vlnitou patou. Pravé pole pětkrát černo-zlatě dělené, v levém červeném poli zlatý džbán"

 

Obec DOLNÍ BĚLÁ, okr.Plzeň-sever:

"Zlato-černě dělený štít černo-zlatě vlnitě děleným vlnitým břevnem. Nahoře dvě a dole jedno jelení paroží opačných barev."

Obec SKORKOV, okr.Havlíčkův Brod:

"Ve stříbrném štítě útočící černá rozkřídlená orlice se zlatou zbrojí a jazykem nad modrou vlnkovitou patou se stříbrnou růží se zlatým semeníkem."

Obec KOSOVA HORA, okr.Příbram:

"V modrém štítě hradba uprostřed s věží, obojí stříbrné a kvádrované. Věž, převyšující hradbu, prolomena prázdnou branou a dvěma černými okny vedle sebe, a zakončena cimbuřím a červenou stanovou střechou se zlatou makovicí. V bráně na zeleném návrší doleva obrácený černý kos se zlatou zbrojí."

Obec ŠTĚTKOVICE, okr.Příbram:

"V modrém štítě polovina zlatého lva s červenou zbrojí, provázená nahoře a vpravo hvězdou a dole lilií, vše stříbrné."

 

Obec PÍSEK, okr.Frýdek-Místek:

"Zlato-modře polcený štít. Vpravo vyniká půl slezské orlice, vlevo zlatá postavená lopata nad stříbrnou vlnitou patou."

Obec ŽELATOVICE, okr.Přerov:

"V zeleném štítě pod zkráceným vydutým klínem šikmo vztyčený meč kosmo podložený vztyčeným klíčem, provázený dole hvězdou, vše zlaté."

Městys STARÁ ŘÍŠE, okr.Jihlava:

"Ve zlatém štítě vzpřímený modrý dvouocasý lev držící červenou můří nohu."

Obec SAZENÁ, okr.Kladno:

"V červeno-modře sníženě mostem se dvěma pilíři děleném štítě, nahoře vyrůstající jabloň, dole žernov s prázdným otvorem pro položenou kypřici, vše stříbrné."

 

Obec KRABOROVICE, okr.Havlíčkův Brod:

"Polcený štít, v pravém červeném poli kosmo postavený meč převýšený dvěma korunami vedle sebe, vše zlaté, levé pole zlato-modře dělené, nahoře vyrůstající zelená lípa s černým kmenem, dole tři (2,1) zlaté hvězdy."

Městys MLÁZOVICE, okr.Jičín:

"V červeném štítě na zeleném trávníku stříbrná, dole rozšířená věž s cimbuřím, obojí kvádrované, s černým obloukovým vstupem a dvěma černými okny vedle sebe."

Obec VYŽLOVKA, okr.Praha-východ:

"V modro-stříbrně vlnitě děleném štítě nahoře dvojice vykračujících stříbrných loveckých psů s červeným jazykem a obojkem s kroužkem, dole pod zúženým modrým vlnitým břevnem tři vztyčené zelené bukové listy, prostřední větší."

Obec KNĚŽMOST, okr.Mladá Boleslav:

"V modro-stříbrně děleném štítě zlaté slunce s tváří, vlevo bez paprsků."

 

Město PEČKY, okr.Kolín:

"Štít dělený a dole polcený. V horním stříbrném poli volně uprostřed tovární komín mezi strojovnou se čtyřmi okny a pilovitou střechou a průčelím tovární budovy se třemi okny, prostředním vyšším, vše červené se stříbrnými okny. Dole vpravo ve zlatém poli stříbrná, černě zabalená homole cukru, vlevo zlatý pšeničný klas bez stébla."

Obec DRŽOVICE, okr.Prostějov:

"Ve zlato - modře polceném štítě zkřížené vztyčené stříbrné otky na dřevěných násadách přirozené barvy, mezi nimi nahoře a dole zlatá osmihrotá hvězda."

Město PLÁNICE, okr.Klatovy:

"V červeném štítě na zeleném trávníku se stříbrnou cestou stříbrná kvádrovaná, dole rozšířená patrová věž, s prázdnou branou s vytaženou černou mříží, dvěma černými okny v patře, černou valbovou střechou zakončenou dvěma zlatými makovicemi. Mezi nimi stříbrná labuť se zlatou zbrojí na stříbrném hnízdě. Věž dole provázena vpravo lilií a vlevo růží, obojí stříbrné."

Město HOLEŠOV, okr.Kroměříž:

"V modrém štítě na třech stupních kvádrovaná věž se dvěma černými okny vedle sebe, cimbuřím se čtyřmi stínkami a stanovou střechou zakončenou osmihrotou hvězdou, vše zlaté."

 

Obec KUČEŘ, okr.Písek:

"Sníženě modro-stříbrně pilovitě dělený štít, nahoře keltský kříž s prodlouženým dolním ramenem, provázený po stranách čtyřmi (2, 2) hvězdami, vše zlaté, dole dvě zúžená vlnitá břevna nad hvězdou, vše modré."

Obec STARÉ MĚSTO POD LANDŠTEJNEM, okr.Jindřichův Hradec:

"V horním poli červeno-černě kosmo sníženě děleného štítu kosmo vztyčená stříbrná větévka se třemi listy a dvěma kořínky."

Obec TŘEBICHOVICE, okr.Kladno:

"V modrém štítě dvě přivrácené bledule jarní na dole spojených prohnutých stoncích s listy, vše přirozené barvy, vpravo podložené a vlevo přeložené zúženým stříbrným vlnitým břevnem."

Obec LIBKOVA VODA, okr.Pelhřimov:

"Ve stříbrném štítě lípa, jejíž kmen tvoří horní rameno svatopetrského kříže, obojí zelené a přeložené vztyčeným stříbrným mečem a podložené modrým vlnkovitým břevnem."

 

Obec MUTĚNÍN, okr.Domažlice:

"Ve zlato-stříbrně děleném štítě nahoře vyrůstající černě oděný vousatý horník držící vpravo mlátek a vlevo želízko, obojí stříbrné s topůrky přirozené barvy, dole běžící červený vlk."

Obec MOŘINKA, okr.Beroun:

"V zeleném štítě snížená zúžená krokev se dvěma do stran vyrůstajícími lipovými listy, nad ní koruna a pod ní zvon, vše stříbrné."

Obec STŘÍTEŽ, okr.Třebíč:

"V modrém štítě nad stříbrnou vlnitou patou se dvěma červenými květy kráčející stříbrný okřídlený čelně hledící lev se zlatou zbrojí a svatozáří a červeným jazykem držící v pravé tlapě stříbrný květ na vztyčeném zlatém stonku."

Obec OSTŘEDEK, okr.Benešov:

"Ve stříbrném štítě pod modrou hlavou s pěti stříbrnými hvězdami modrý prázdný kotouč postrkaný dvanácti do oblouku zahnutými pštrosími pery, střídavě červenými a modrými."

 

Obec STŘEZETICE, okr.Hradec Králové:

"V modrém štítě dva propletené vztyčené rybářské háčky provázené po stranách dvěma odvrácenými podkovami, vše stříbrné."

Obec PIVKOVICE, okr.Strakonice:

"Červeno-zeleně sníženým zlatým zúženým obloukovým břevnem dělený štít. Nahoře vyrůstající korunovaný stříbrný dvouocasý lev se zlatou zbrojí a jazykem držící zlatou lipovou větev, nahoře se dvěma listy s plodenstvím. Dole postavený pivní sud provázený dvěma svěšenými chmelovými šišticemi, vše zlaté."

Městys SOVÍNKY, okr.Mladá Boleslav:

Ve stříbrném štítě čelně rozkřídlená černá sova se zlatou zbrojí držící v každém pářátu sysla přirozené barvy.""

Obec ŠPIČKY, okr.Přerov:

"Modro-zlatě pilovitě dělený štít."

 

 

Obec VELKÉ PŘÍLEPY, okr.Praha-západ:

"Zvýšeně černo-modře třikrát lomeným zlatým zúženým břevnem dělený štít, dole dva zvony, pod nimi řecký kříž, vše zlaté."

Obec MEDONOSY, okr.Mělník:

"Polcený štít. Pravé pole červeno-stříbrně čtvrcené. V levém zeleném poli tři zlaté včely se stříbrnými křídly nad sebou."

Obec BUDISLAV, okr.Tábor:

"Ve stříbrném štítě mezi dvěma červenými býčími rohy a pod třemi (2,1) červenými kostkami horní polovina lilie na sníženém vydutém hrotu, obojí modré. V hrotu vyrůstající stříbrná střela."

Město JANOVICE NAD ÚHLAVOU, okr.Klatovy:

"V červeném štítě stříbrná kvádrovaná věž s cimbuřím a černou valbovou střechou se dvěma zlatými makovicemi, s černým oknem, prázdnou branou s vytaženou černou mříží a se zlatými otevřenými vraty na černých závěsech. Nad střechu od levé makovice vyniká kosmo žerď se stříbrným praporem. Z boků věže nad vraty vynikají dvě odvrácené žerdě s modrými prapory. Žerdě s hroty jsou zlaté, listy praporů jsou k nim přichyceny cípy."

 

Zajímá Vás, co je to mluvící znamení ?