Pečeť a znak

Nový znak obce může vycházet z doložené podoby historické pečeti nebo razítka obce s obrazovým obsahem. V takovém případě platí, že - i když samotný heraldický znak je zcela nový -symbol v něm obsažený může pocházet třeba již ze 17.století.

Pro ilustraci uvádím fotokopie otisků několika pečetí a razítek a nové znaky obcí vytvořené na základě podoby těchto předheraldických vesnických znamení:

 

Obec Kocbeře /okres Trutnov/

Pečeť obce doložená otiskem z první poloviny 19.století.

Znak obce z roku 2009.

"V červeném štítě vyrůstá ze zlatého návrší se třemi smrky přirozené barvy stříbrný dvouocasý korunovaný lev se zlatou zbrojí a jazykem, držící zlatý latinský kříž s lipovitě zakončenými horními rameny."

 

Obec Huntířov /okres Děčín/

Pečeť obce doložená otiskem z první poloviny 19.století.

Znak obce z roku 2016.

"Stříbrno-modře polcený štít. Vpravo půl červené orlice se zlatou zbrojí vynikající z poltící linie, levé pole dělené zúženým kosmým zlatým břevnem, nahoře stříbrné břevno s červeným heroldským křížem, dole stříbrné vlnité břevno."

 

Obec Skršín /okres Most/

Pečeť obce doložená otiskem z roku 1842.

Znak obce z roku 2016.

"V zeleném štítě zlatý obilný snop na stříbrném vrchu s modrým vinným hroznem, provázený po stranách stříbrným pětilistým květem se zlatým středem."

 

Obec Nemile /okres Šumperk/

Razítko místní části Nemile doložené otiskem z roku 1886.

Kolek místní části Lupěné doložený v roce 1886.

Znak obce z roku 2017.

„V modro-stříbrně polceném štítě nad třikrát vlnitě dělenou vlnitou patou opačných barev vpravo stříbrná radlice a krojidlo, vlevo červený rak.“

 

Obec Bochovice /okres Třebíč/

Pečeť obce doložená otiskem z roku 1749.

Znak obce z roku 2017.

„V zeleném štítě nad stříbrnou vlnitou sníženou patou dvě stříbrné zkřížené vztyčené lopaty se zlatými násadami provázené po stranách a dole po jednom stříbrném čtyřlistém květu se zlatým semeníkem.“

 

Obec Černá Voda /okres Jeseník/

Překreslení pečeti obce doložené otisky z počátku 18.století.

Znak obce z roku 1997.

"Ve stříbrném štítě černý vlnitý kůl se třemi zlatými hvězdami."

 

Obec Kuničky /okres Blansko/

Pečeť obce doložená otisky z let 1787 až 1789 a 1820.

Znak obce z roku 2016.

"V zeleno-červeně vlevo polceném štítě stříbrný vykračující kůň se zlatými kopyty nad stříbrným patriarším křížem, provázený vlevo nahoře stříbrným květem lnu se zlatým středem."

 

Obec Vernéřovice /okres Náchod/

Pečeť obce doložená otiskem z roku 1839.

Znak obce z roku 2011.

"V červeno-modře sníženým stříbrným zúženým vlnitým břevnem děleném štítě nahoře vztyčený zlatý plamenný meč podložený stříbrnými váhami, dole zlatá růže se stříbrným semeníkem."

 

Obec Sedletín /okres Havlíčkův Brod/

Pečeť místní části Sedletín doložená otiskem z první poloviny 19.století.

Pečeť místní části Veselá doložená otiskem z první poloviny 19.století.

Znak obce z roku 2009.

"V zeleném štítě dva zlaté obilné snopy, pod nimi stříbrná lilie."

 

Obec Havraníky /okres Znojmo/

Starší pečeť obce doložená překreslením otisku ze 17.století.

Mladší pečeť obce doložená překreslením otisku z 19.století.

Znak obce z roku 2008.

"Ve stříbrném štítě červený latinský kotvicový kříž zakončený dole hvězdou postavenou spodním hrotem na zelené patě a provázený nahoře dvěma přivrácenými černými havrany. Vpravo na vyrůstajícím zeleném prohnutém stonku s listem a úponkem červený vinný hrozen, svěšený do leva, vlevo šikmo postavený červený vinařský nůž - kosíř se zelenou rukojetí."

 

Obec Hořičky /okres Náchod/

Pečeť obce doložená otiskem z první poloviny 19.století.

Znak obce z roku 2012.

"V zeleném štítě nad stříbrnou horou doleva obrácená rozkřídlená stříbrná holubice se zlatou zbrojí a zlatou pětilistou ratolestí v zobáku, provázená pod levým křídlem stříbrným křížem."

 

Obec Rohenice /okres Rychnov nad Kněžnou/

Pečeť obce doložená otiskem z první poloviny 19.století.

Znak obce z roku 2009.

"V modro - zlatě do oblouku děleném štítě jelení hlava přirozené barvy se stříbrno - černě děleným parožím. Mezi parohy na dělení stříbrný kostel s věží vlevo, s červenými střechami a prázdnými okny. "

 

Obec Opatov /okres Jihlava/

Pečeť obce doložená otiskem z první poloviny 19.století.

Znak obce z roku 2011.

"V zeleném štítě ze stříbrného návrší vyrůstají tři stříbrné šestilisté květy se zlatými středy na zlatých stoncích, prostřední se čtyřmi listy, krajní odkloněné a se dvěma listy na vnější straně. Do návrší vyrůstá zelený kalich."

 

Obec Rychnov na Moravě /okres Svitavy/

Pečeť obce doložená otiskem ze druhé poloviny 18.století.

Znak obce z roku 2013.

"V modrém štítě pod stříbrno-červeně šachovanou hlavou srdce kvetoucí třemi šestilistými květy na stoncích s listy, provázené po stranách koulemi, vše stříbrné. V srdci červená koule."

 

Obec Dudín /okres Jihlava/

Pečeť obce doložená otiskem z první poloviny 19.století.

Znak obce z roku 2014.

„V zeleno-stříbrně šikmo sníženě děleném štítě nahoře stříbrná růže, dole šikmo zelený bukový list.“

 

Obec Velké Petrovice /okres Náchod/

Pečeť obce doložená otiskem z první poloviny 19.století.

Razítko obce doložené otiskem z počátku 20.století.

Znak obce z roku 2007.

 

"V modrém štítě obrněné rameno s rukou přirozené barvy držící liliové žezlo, provázené nahoře dvěma vztyčenými lipovými listy, vše stříbrné."

 

Obec Píšť /okres Opava/

Překreslení pečeti obce doložené otisky z konce 17.století.

Znak obce z roku 1996.

"Červený štít se dvěma zúženými kůly a dvěma zúženými břevny, vše stříbrné. Ve vzniklých polích do kříže 5 zlatých lilií."

 

Obec Úbislavice /okres Jičín/

Pečeť místní části Česká Proseč doložená otiskem z první poloviny 19.století.

Pečeť místní části Úbislavice doložená otiskem z první poloviny 19.století.

Znak obce z roku 2007.

 "V zeleném štítě pod zlato-černě polcenou cimbuřovou hlavou zlatá vykořeněná třešeň kvetoucí čtyřmi stříbrnými květy se zlatými středy."

 

Obec Sněžné /okres Rychnov nad Kněžnou/

Pečeť obce doložená otiskem z první poloviny 19.století.

Znak obce z roku 2005.

"V modrém štítě zlaté slunce s tváří provázené v rozích a dole třemi stříbrnými sněhovými vločkami. "

 

 

Chcete vědět, co je to heraldický blason ?