Heraldická a vexilologická kancelář se zabývá realizací návrhů a zajištění schválení a udělení znaků a vlajek pro obce, městyse a města Čech, Moravy a Slezska dle zákona o obcích.

Heraldická a vexilologická kancelář zajišťuje mimo jiné kompletní realizaci vytvoření a schválení znaku a vlajky dle platného znění zákona o obcích. Výstupem heraldické a vexilologické práce je grafický prvopis kreseb Parlamentem ČR schváleného znaku a vlajky obce ve formátech vhodných pro další aplikaci symbolů.

Pro obec je nejprve v několika variantních řešeních zpracován barevný návrh znaku a vlajky na základě historických podkladů, zejména historických pečetních znamení obce, nalezených při archivním nebo knihovním bádání.  Po schválení návrhu znaku a vlajky na úrovni zastupitelstva obce pak následuje zajištění procesu schválení symbolů obce a jejich udělení dle zákona o obcích.

Heraldická a vexilologická kancelář navrhuje pro samosprávy v České republice heraldické a vexilologické symboly od roku 1994 a za tuto dobu úspěšně připravila již více než 800 znaků a 800 vlajek pro obce a městyse, pro města a jejich městské části, nebo pro několik krajů ČR.  Znaky a vlajky jsou vytvářeny se zárukou odbornosti (absolutorium University Karlovy), kvality práce (zodpovědnost a zkušenost v oboru) a estetické dimenze symbolů (koncepce symbolů dle klasických heraldických zásad). 

Máte-li zájem o vytvoření znaku a vlajky obce, jste srdečně vítáni !

Neváhejte požádat o bližší a podrobnější informace na tel.čísle 602953832, nebo napište email na adresu Jan.Tejkal@seznam.cz

Obratem Vás budu kontaktovat a zodpovím Vaše dotazy ve věci znaku a vlajky obce.

V případě Vašeho zájmu pro Vás vypracuji konkrétní návrh postupu tvorby symbolů obce včetně návrhu autorského honoráře, termínu zhotovení, záruky odborné erudice a dalších relevantních informací.

 

Na heraldickou a vexilologickou spolupráci se těší

Mgr. Jan Tejkal,

heraldik a vexilolog

 

 
 
Zpět na úvodní stranu