Jiné

Těžiště mého zájmu i práce představuje komunální heraldika a vexilologie - to znamená tvorba znaků a vlajek pro obce, městyse a města České republiky. Čas od času však navrhnu a/nebo nakreslím rovněž erby rodinné, osobní, spolkové či firemní:

Rodinným nebo osobním erbem může disponovat každý občan České republiky.

Od obecního znaku se erb rodiny či osoby odlišuje tím, že kromě samotného štítu obsahuje také přilbu s točenicí, klenotem a přikryvadly. Tyto vedlejší části erbu však zaznamenáváme i u několika historických znaků měst a městeček - příkladem u znaku městyse Křemže:

   

 

Zpět na úvodní stranu