Mluvící znamení

O mluvícím znamení hovoříme v heraldice tehdy, odkazuje-li znaková figura na jméno nositele znaku. Mluvící znamení v obecním znaku může mít například stejný slovní základ se jménem obce, nebo může jít o figuru, která obecně symbolizuje název obce či vyjadřuje jeho skutečný původ. Mluvící znamení poukazuje na jméno obce buď přímo, nebo takříkajíc šifrovaně prostřednictvím heraldické metafory:

 

Obec Sýkořice /okres Rakovník/

"Ve stříbrném štítě pod modrou vlnitou hlavou se zlatou korunou dvě odvrácené sýkory koňadry přirozené barvy stojící na dvou odkloněných lipových listech vykořeněného pařezu, vše zelené."

 

 

 

 

Obec Medonosy /okres Mělník/

"Polcený štít. Pravé pole červeno-stříbrně čtvrcené. V levém zeleném poli tři zlaté včely se stříbrnými křídly nad sebou."

 

 

 

 

Obec Březina /okres Brno-venkov/

"Ve stříbrno - zeleně šikmo děleném štítě vpravo vztyčený zelený březový list."

 

 

 

 

 

Obec Loučovice /okres Český Krumlov/

"Ve stříbrném štítě nad modrou vlnitou patou zkřížené, dole vzhůru červeně hořící, černé louče. Mezi nimi nahoře červená růže se zlatým semeníkem."

 

 

 

 

Obec Dřínov /okres Kladno/

"V modrém štítě pod klínem oddělenou stříbrnou hlavou s vyrůstající zelenou rozdvojenou dřínovou větví se čtyřmi červenými plody (2, 2) postavený meč mezi dvěma odkloněnými obilnými klasy s listem, vše zlaté."

 

 

 

 

Obec Dřínov /okres Mělník/

"Ve stříbrném štítě na zeleném vrchu se stříbrným zvonem dřín přirozené barvy."

 

 

 

 

 

Obec Starý Šachov /okres Děčín/

"V modro-zlatě polceném štítě tři šachové figury, král provázený přivrácenými koňmi, nad třikrát vlnitě dělenou vlnitou patou, vše opačných barev."

 

 

 

 

Obec Heřmanov /okres Žďár nad Sázavou/

"V zeleném štítě dva zkřížené postavené stříbrné rýče se zlatými násadami nad dvěma stříbrnými květy heřmánku se zlatými středy na zlatých zkřížených prohnutých stoncích vyrůstajících z dolního okraje štítu."

 

 

 

 

Obec Žáravice /okres Pardubice/

"Vpravo polcený štít. Pravé pole černo-zlatě šachované, v levém stříbrném poli černá zubří hlava se zlatými rohy a houžví nad červenými plameny."

 

 

 

 

Obec Vlčeves /okres Tábor/

"V modrém štítě kráčející stříbrný vlk s červenou zbrojí nad stříbrnou vlnitou patou s červenou lilií. "

 

 

 

 

 

Obec Lipovec /okres Blansko/

"V červeno-zeleně polceném štítě z oblouku vyrůstající lípa, dole devítihrotá hvězda, vše stříbrné."

 

 

 

 

 

Obec Vydří /okres Jindřichův Hradec/

"Ve zlatém štítě vlevo dva modré vlnité zúžené kůly. Z pravého kůlu vyrůstá nad modrou růží se zlatým semeníkem černá vydra ve skoku s modrým okounem v tlamě."

 

 

 

 

Obec Hlincová Hora /okres České Budějovice/

"Ve stříbrném štítě zelená hora, z níž vyrůstají tři zelené smrky s černými kmeny. V hoře vyrůstající stříbrná berla."

 

 

 

 

 

Obec Lískovice /okres Jičín/

"Červeno-stříbrně vpravo polcený štít. V pravém poli vyrůstající stříbrná berla se třemi (1, 2) zlatými koulemi v závitu. V levém poli zelený vydutý hrot zakončený listem jírovce. V hrotu tři svěšené stříbrné lískové oříšky na zlaté stopce."

 

 

 

Obec Horní Dubňany /okres Znojmo/

"Ve stříbrném štítě uťatý dub přirozené barvy nad červeným tlapatým křížem, vše provázeno dvěma červenými šestilistými květy se stříbrnými středy."

 

 

 

 

Obec Kuničky /okres Blansko/

"V zeleno-červeně vlevo polceném štítě stříbrný vykračující kůň se zlatými kopyty nad stříbrným patriarším křížem, provázený vlevo nahoře stříbrným květem lnu se zlatým středem."

 

 

 

 

Obec Lipno nad Vltavou /okres Český Krumlov/

"Ve stříbrno-modře zvýšeně vlnitě děleném štítě nahoře dva vztyčené zelené lipové listy, dole šikmo položený vor kosmo přeložený veslem, obojí zlaté."

 

 

 

 

Obec Ohnišov /okres Rychnov nad Kněžnou/

"V červeném štítě pod zlatou hlavou s položeným modrým dvojramenným heroldským křížem zlatý ohnivý kotouč s tváří vpravo."

 

 

 

 

Obec Jedlany /okres Tábor/

"V zeleném štítě rozšířené zlaté kosmé břevno se třemi rostoucími zelenými jedlemi s černými kmeny."

 

 

 

 

 

Obec Orlické Záhoří /okres Rychnov nad Kněžnou/

"Ve stříbrném štítě vyrůstá ze zelené hory se stříbrnou jedlí modrá orlice se zlatou zbrojí a jazykem převýšená modrou korunou."

 

 

 

 

Obec Hřebeč /okres Kladno/

"V červeno-modře polceném štítě nad zlatou palisádou dva vykračující stříbrní hřebci vynikající z okrajů štítu, mezi nimi dva zkřížené zlaté obilné klasy s listy."

 

 

 

 

Obec Stáj /okres Jihlava/

"Zeleno-modře sníženým zúženým vlnitým břevnem dělený štít. Nahoře dvě čelně hledící koňské hlavy s krky vynikajícími z okrajů štítu, dole pět (3, 2) kosmo položených hvězd, vše stříbrné."

 

 

 

 

Obec Rohov /okres Opava/

"V červeném štítě stříbrná šachová figura zvaná roh."

 

 

 

 

 

Obec Sněžné /okres Rychnov nad Kněžnou/

"V modrém štítě zlaté slunce s tváří provázené v rozích a dole třemi stříbrnými sněhovými vločkami."

 

 

 

 

 

Obec Přestavlky/okres Chrudim/

"Ve zlatém štítě šikmo červený vlčí hák provázený nahoře zubří hlavou, dole lilií, obojí černé."

 

 

 

 

 

Obec Stříbrné Hory /okres Havlíčkův Brod/

"V červeném štítě nad třemi stříbrnými horami položený zlatý luk se stříbrným šípem se zlatým hrotem."

 

 

 

 

 

Obec Jivno /okres České Budějovice/

"V zeleném štítě děleném zvýšeným stříbrným vlnkovitým břevnem nahoře pět (3, 2) zlatých volných rohy se dotýkajících se cihel, dole vyniká zlatá berla mezi dvěma dole zkříženými prohnutými stříbrnými jívovými větvemi."

 

 

 

 

Obec Tři Dvory /okres Kolín/

"V modrém štítě pod zúženou stříbrnou vlnitou hlavou tři (2, 1) stříbrné volné prázdné brány do dvora se zlatými otevřenými vraty a červenými valbovými střechami."

 

 

 

 

Obec Tuř /okres Jičín/

"Ve zlato - modře polceném štítě vpravo půl vynikající černé orlice s celou hlavou a červenou zbrojí, vlevo pod sebou čelně hledící dvě zlaté tuří hlavy."

 

 

 

 

Obec Bojiště /okres Havlíčkův Brod/

"V zeleném štítě na stříbrném trávníku zlatý bojový vůz, z něhož vyrůstají vedle sebe tři vztyčená stříbrná kopí na zlatých násadách."

 

 

 

 

Obec Vlčkovice v Podkrkonoší /okres Trutnov/

"Ve stříbrném štítě lípa přirozené barvy přidržovaná ze stran dvěma černými vlky se stříbrnou zbrojí a červenými jazyky, vše vyrůstající ze zeleného návrší se stříbrnou lilií."

 

 

 

 

Obec Vlksice /okres Písek/

"Ve stříbrném štítě vpravo nad hvězdou býčí rohy s částí lebky, obojí modré, zleva vyrůstající červená vlčí sanice se třemi zuby."

 

 

 

 

Obec Labské Chrčice /okres Pardubice/

"Modro-červeně sníženým stříbrným vlnitým břevnem dělený štít. Nahoře běžící stříbrný chrt s červenou zbrojí a obojkem s kroužkem, dole stříbrná lilie."

 

 

 

 

Obec Žabeň /okres Frýdek-Místek/

"Ve stříbrném štítě zelená žába."

 

 

 

 

 

Obec Kovač /okres Jičín/

"V zeleném štítě vztyčený zlatý jasanový list v obrácené stříbrné podkově nad stříbrnou vlnkovitou patou s modrým vlnkovitým břevnem."

 

 

 

 

Víte, jak spolu souvisí pečeť a znak ?