Článek v Jihlavském deníku /červen 2011/

04.11.2011 10:00

 

Květiny na novém obecním znaku přinesou Opatovu rozkvět

Autor článku: Zuzana Musilová

 

Opatov – Tři šestilisté květy na stříbrném návrší a v něm vyrůstající zelený kalich. 

Takto ve zkratce vypadají nový znak a vlajka, které bude od léta používat obecní úřad v Opatově na Jihlavsku. Místní zastupitelé chtěli, aby vesnice měla, podobně jako ostatní obce v okolí, vlastní symboly.

„Znak a vlajka obce patří k její reprezentaci. Proto jsme zadali odborníkovi úkol, aby nám symboly vyhotovil podle doložených historických odkazů. Vítězný návrh schválilo na začátku května zastupitelstvo,“ řekl opatovský starosta Jaroslav Duba s tím, že o podobě nového obecního znaku a vlajky se rozhodlo velice rychle, v průběhu jednoho měsíce ...... Znak Opatova vyhotovil heraldik a vexilolog Jan Tejkal, který vycházel z doloženého obrazu historické pečeti obce. Doplnil jej kalichem, který odkazuje na dominantní evangelický kostel v obci.

„Pečeť obce měla kruhový tvar. Obsahovala linkou oddělený německý opis GEMEIN . OPPATTAV a v pečetním poli vyobrazení barokního zdobeného heraldického štítu, takzvané kartuše, se třemi šestilistými květy vyrůstajícími z návrší,“ popsal Jan Tejkal.

Z hlediska symboliky se podle Tejkala jedná o pečetní obraz s nadčasovým významem. „Květy v řeči symbolů vyjadřují rozkvět, naději, smír, přátelství a radost jakožto hodnoty svého nositele. V tomto případě společenství lidí,“ uvedl heraldik. Vlajka Opatova pak představuje opakování znakové figurální kompozice ....... „List tvoří dva vodorovné pruhy, zelený a bílý obloukový, který sahá do pěti osmin šířky listu, v poměru tři ku jedné. V zeleném pruhu jsou tři bílé šestilisté květy se žlutými středy na žlutých stoncích, krajních odkloněných, vyrůstajících z dělící linky. V bílém pruhu z dolního okraje vyrůstá zelený kalich. Poměr šířky k délce je dva ku třem,“ přiblížil Tejkal.

Podobu opatovského znaku a vlajky schválil na začátku května také podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dle zákona o obcích.