Článek v Jihlavských listech /červen 2017/

16.06.2017 11:55

 

Měšínští se dočkají svého vlastního znaku a vlajky

Autor: redakce

JIHLAVSKÉ LISTY, 15.6.2017

Historicky první obecní znak a vlajku vybírají v Měšíně. Definitivní rozhodnutí padne na nejbližším zasedání zastupitelstva v polovině června, kdy se rozhodne mezi třemi největšími favority.

Původních návrhů je devět, největším favoritem je varianta číslo čtyři, kterou si při místním hlasování zvolila většina obyvatel. „Když jsme rozesílali občanům poplatky z komunálního odpadu a psů e-mailem, napsali jsme jim, aby si vybrali variantu, která se jim nejvíce líbí, a poslali ji zpět,“ informoval starosta Měšína Aleš Lancman.

Z celé obce odpovědělo asi 80 % občanů a další hlasovali na oslavách Čarodějnic. Z celkového počtu hlasů tedy nakonec vyšla nejlépe varianta čtyři. „Jsem přesvědčený, že se na zastupitelstvu schválí tato varianta. Předpokládám, že zastupitelé už jen odsouhlasí, co si občané sami vybrali,“ řekl starosta.

Všechny návrhy vychází z historie obce, ale díky nedávnému objevu heraldika Jana Tejkala, který vypracovával varianty znaku a praporu, byla zjištěna nová fakta. „Pan Tejkal objevil v Moravském zemském archivu sedláckou pečeť, na které seje sedlák obilí, a za ním jsou dvě siluety ptáků. Původně se předpokládalo, že Měšín založili němečtí horníci, kteří zde měli mít osadu,“ podotýkal Aleš Lancman.

To je důvod, proč se v návrzích znaku nachází obilné klasy. Dalším symbolem, jenž je spjat s obcí, je list kaštanu. Kaštan rostl na návsi u kapličky, původní kaštan musel být pokácen, jelikož byl dutý, a tedy nebezpečný. Na jeho místě je vysazen nový.

„Červené a modré pole symbolizuje hranice mezi Moravou a Čechami, protože v průběhu let patřil Měšín buď k Moravě, anebo k Čechám. Záleželo, jak se zrovna posunuly hranice,“ upřesňuje starosta.

Poté, co zastupitelstvo odhlasuje jednu z variant znaku, pošle Jan Tejkal žádost na schválení do Poslanecké sněmovny. Výbor pro heraldiku a lexikologii v Poslanecké sněmovně zasedá až na podzim. Starosta doufá, že návrh projde sněmovnou bez problémů, a znak i vlajka budou součástí 650. výročí obce, které se uskuteční příští rok.