Článek v Orlickém deníku /březen 2015/

08.10.2015 14:14

 

Nové symboly obce z Orlickoústecka

Autor: Redakce, Šárka Mikulecká /redakčně kráceno/

Hejnice - V Hejnicích nové symboly představí 6. června, ve stejném termínu budou slavit tamní dobrovolní hasiči. „Stane se tak při příležitosti oslav sta let od založení Sboru dobrovolných hasičů Hejnice, kde by hasiči měli světit svůj hasičský prapor. Při tom by měly být představeny a posvěceny i nové obecní symboly," informoval starosta Ladislav Harapát.

Autorem návrhu znaku a vlajky je heraldik a vexilolog Jan Tejkal. „Znak má tuto podobu: v modrém štítě na třikrát stříbrno-zeleně dělené patě stříbrný kůň ve skoku," popsal jej autor. Motiv pochází z historické pečeti a historických razítek obce. Pečeť Hejnic je doložena otiskem pečeti barvou na kartonový podklad z roku 1840 v archivních fondech Národního archivu v Praze. „Vzhledem k tomu, že znak obce musí být jedinečný a nezaměnitelný se znakem jiné obce s figurou koně, obsahuje návrh znaku doplňkový figurální motiv, jenž současně navíc vyjádří skutečnost integrace dvou místních částí do jedné samosprávné obce – třikrát dělenou patu štítu, to jsou dvě barevně odlišné dvojice pruhů," vysvětlil heraldik a vexilolog. Obec Hejnice tvoří jedno katastrální území, Hejnice u Žamberka, a dvě místní části – Hejnice a Křižánky, přičemž existence pečeti a razítek je doložena pouze u vlastních Hejnic, když Křižánky byly vždy součástí jiné obce (historicky tvořily osadu Žampachu, od roku 1960 jsou pak součástí Hejnic).