Článek v Táborském deníku /říjen 2014/

01.11.2014 11:01

 

Svůj znak má necelá polovina obcí Táborska

Autor článku: Redakce

Táborsko – Ze sto deseti obcí Táborska má svůj heraldický znak zhruba padesátka. V uplynulých pěti letech byl udělen jedenácti obcím, letos si o znak v tomto jihočeském regionu zažádaly další dvě, a to Myslkovice s Budislaví.
Myslkovice se svým heraldickým znakem může pyšnit od letošního června. „Oslovili jsme heraldika Jana Tejkala, který si celou věc vzal na starosti. Musel prozkoumat celý archiv, ale zjistil, že se v Myslkovicích žádný znak nedochoval. Zabrousil tedy do historie našeho zámku a zjistil, že dva rody, které panství v minulosti obývaly, měly ve znaku zvon," říká starosta Myslkovic Jiří Vrhel.

Budislavští na schválení toho svého teprve čekají. Návrh předložili zastupitelé v srpnu podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Odtud poputuje k dalšímu schvalování do výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a následně se budoucí obecní symbol dostane do Sněmovny.

„Ve stříbrném štítě mezi dvěma červenými býčími rohy jsou nahoře tři červené kostky a nad horní polovinou modré přepásané lilie vyrůstá modrý, vydutý, snížený hrot, v němž z dolního okraje štítu vykukují stříbrný hrot střely," popisuje návrh znaku pro Budislav jeho autor, heraldik Jan Tejkal. Dodává, že přepásané lilie symbolizují ve znaku budislavský kostel Nanebevzetí Panny Marie z první poloviny 14. století, figura vydutého hrotu, jakožto heroldská zkratka figury, zobrazuje vztyčené radlice z pečeti Příbka z Budislavě z roku 1361 a tři kostky zobrazují počet místních částí obce – Budislav, Hlavňov a Záluží u Budislavě, stejně jako historický počet vsí, patřících k panství Budislav před konstitucí obecního zřízení v polovině 19. století. Stejné prvky se objevují i na návrhu vlajky.

Znak mohou mít všechny obce

O heraldický znak si mohou zažádat všechny samosprávné obce, předloží-li průvodní dopis s razítkem obce a podpisem pověřeného zastupitele a poté také usnesení zastupitelstva schvalující návrh heraldického znaku, barevné vyobrazení s uvedením autora, návrh slovního popisu a odůvodnění použitých figur.

Krása spočívá v jednoduchosti

Ve znaku a vlajce se většinou objevují pečeti obce, heraldicky relevantní prvky z historie, jako jsou například erbovní motivy nebo znamení vyjadřující název obce.

Jednoduchý a přitom zajímavý znak má mezi táborskými vesnicemi Pohnání. „Zde se ukazuje, že v jednoduchosti je krása klasické heraldiky, když zobrazuje starobylou figuru stylizované lilie odvozenou z erbu vladycké rodiny z Pohnání, jejichž původištěm byla právě tato ves," říká Jan Tejkal, který je i autorem znaku.

Rodové znamení bylo vytvořeno stříbrnou lilií v modrém štítě, přičemž původně byla lilie přítomna rovněž v klenotu erbu, zatímco později se coby klenot objevují tři pštrosí pera. Vzhledem k heraldické zásadě, podle níž není možné, aby dva různí nositelé měli totožný znak, je znak obce odlišen od erbu vladyckého rodu prostřednictvím polcení štítu a prostřídaní znakových tinktur.