Článek v Teplickém deníku /duben 2013/

20.06.2013 17:00

 

Znak mají z 15. století, teď budou mít v Hrobu i vlajku

Autor: Redakce, /kos/

TEPLICKÝ DENÍK

Hrob - V Hrobu mají radost. Schvalovací proces ohledně nové vlajky byl dokončen. Brzy tak červeno-modrá vlajka s obráceným českým lvem a zkříženými bílými hornickými kladívky bude viset v budově městského úřadu. „Vlajka nám bude slavnostně předána předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Miroslavou Němcovou na slavnostním aktu na půdě PsP ČR. Datum ještě nebylo stanoveno," řekl místostarosta města Hrob Michael Holý a dodal: „Tím se skončí dlouhá cesta k vlastní vlajce. Nejdříve byl nápad a vyjádření potřeby mít ke znaku, který nám udělil král Vladislav Jagellonský již roku 1477, ještě vlajku."

Novou vlajku chtějí v Hrobu vyvěšovat při slavnostních příležitostech, státních svátcích apod ...  „Samozřejmě jako občan i jako zastupitel města se na vlajku a její užívání těším a myslím, že mluvím i za obyvatele našeho města," pronesl místostarosta města Hrob Michael Holý.
Jakési pokřtění a slavnostní předání vlajky proběhne na hrobských lidových slavnostech, které se budou konat 22. června 2013. „Chtěli bychom také nechat vyrobit nějaké mini vlaječky a ty rozdávat občanům a prodávat případným zájemcům."

Jakou má podobu znak a vlajka, popsal autor návrhu vlajky a kreseb obou městských symbolů, heraldik a vexilolog Jan Tejkal: "Město Hrob disponuje historickým znakem. Historický znak města má tuto podobu: V červeno-modře polceném štítě vpravo doleva obrácený český lev, vlevo z černé jámy uprostřed skály přirozené barvy vyrůstající zlatá berla přeložená zkříženými stříbrnými hornickými kladívky na černých topůrkách. Vlajka města představuje zjednodušené opakování znaku: List tvoří červená žerďová a modrá vlající část. V červené části u dělící linky k vlajícímu okraji obrácený český lev. V modré části u dělící linky zkříženými bílými hornickými kladívky na černých topůrkách přeložená žlutá berla vyrůstající z černého osminového dolního pruhu. Poměr šířky k délce je 2:3."