Článek v Třebíčském deníku /duben 2017/

08.04.2017 08:04

 

Bochovice symbolizují dvě lopaty typické pro hledače ametystů

Autor: Kamil Černý

Bochovice - Obec Bochovice, ke které už několik století patří i víska Batouchovice, má nový znak. Dominují mu dvě zkřížené lopaty na důkaz zemědělské činnosti místních lidí i hledačů vzácných ametystů.

"Na území obce se nacházejí, jak se uvádí již v historické literatuře, vyhraněné šedé křemeny s fialovými ametystovými pruhy. Lopaty tak mohou symbolizovat nejen zemědělskou historii, ale i hledání zmíněných nerostů pod ornicí," vysvětlil heraldik Jan Tejkal, který bochovický znak vytvořil.
Vycházel přitom z historické obecní pečeti, jejíž otisk se dochoval v Moravském zemském archivu v Brně. Společnou pečeť používaly Bochovice a Batouchovice už v roce 1749. "Jednalo se o osmihrannou pečeť o velikosti 20 krát 18 milimetrů. V pečetním poli spatřujeme velmi pěkný, jednoduchý zemědělský motiv dvou zkřížených vztyčených lopat provázených čtyřmi čtyřlistými květy," popsal Jan Tejkal.

Na místo čtyř květů v pečeti obsahuje nový znak Bochovic tři květy umístěné do křesťanského symbolu kříže. To odkazuje na místní sakrální stavby, kapli sv. Trojice v Batouchovicích a kapli sv. Anny v Bochovicích.

Takzvaná vlnitá pata štítu, tedy zvlnění ve spodní části znaku symbolizuje místní vodní plochy a vodoteče, konkrétně několik rybníků, z nichž jeden se rozkládá přímo v centru Bochovic, a také Bochovický potok.